Positiivinen kierre ja miten saada se päälle?

Koetko sä olevasi positiivinen ihminen? Mä olen yleensä kokenut olevani aika positiivinen ja iloinen luonne. Lasten syntymän jälkeen kuitenkin jossain vaiheessa havahduin siihen, etten enää tunnistanut itsestäni tuota puolta yhtä hyvin. Olin usein ärtynyt ja asioista oli helpompi löytää ne negatiiviset puolet positiivisten sijaan. Monet asiat tuntuivat isommilta mitä ne todellisuudessa olikaan ja koin syyllisyyttä siitä, etten aina jaksanut olla se hyväntuulisin äiti.
Tärkeintähän tuossa tilanteessa oli se, että tunnistin muutoksen itsessäni. Silloin asialle myös pystyi tehdä jotain. Pohdin syitä tälle muutokselle ja tulin siihen tulokseen, että ruuhkavuosien tuoma väsymys sekä kiire, paineet ja velvollisuudet olivat horjuttaneet omaa psyykkistä tasapainoa. Kun opin löytämään keinoja oman psyykkisen hyvinvoinnin vaalimiseen ja optimistisen asenteen luomiseen, ymmärsin, miten suuri vaikutus omalla asenteella on omaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, onnellisuuteen sekä pystyvyyden tunteeseen.

Kuva: Ellinoora Isonahae

Optimismi

  • Voidaan jakaa neljään eri kategoriaan: pysyvyys (kuinka pysyvänä haastavat ja hyvät asiat koetaan), laaja-alaisuus (kuinka laaja-alaisena asiat koetaan ja kuinka paljon niitä yleistetään), henkilökohtaisuus (kuinka henkilökohtaisesti asiat otetaan) sekä usko onnistumisiin.
  • Optimismi parantaa mm. tyytyväisyyttä elämään, onnellisuutta, itsetuntoa sekä fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, sillä optimistiset ihmiset suhtautuvat asioihin myönteisesti ja tekevät parempia valintoja elämässään.
  • Vaikuttaa sinnikkyyteen; optimisti uskoo onnistuvansa hänelle tärkeissä asioissa ja jaksaa näin työskennellä asian eteen sinnikkäästi.

Hyvä uutinen on se, että optimistisuutta voidaan kehittää. Ensimmäinen askel on tulla tietoiseksi omasta suhtautumisesta erilaisiin asioihin. Sen jälkeen on tärkeää oppia huomaamaan, miten omista tulkinnoista tulee uskomuksia, jotka vaikuttavat omaan toimintaan. Onkin hyvä käydä haastavia tilanteita läpi ja pohtia, mitä ajatuksia, uskomuksia ja tulkintoja tilanne aiheutti. Sen jälkeen mietitään, mitä tunteita omat ajatukset, uskomukset ja tulkinnat herättivät. Tämän jälkeen niihin voidaan vaikuttaa määrittelemällä uudet tunteet, joita tilanteessa halutaan kokea sekä pohtimalla, mitkä uudet ajatukset, uskomukset ja tulkinnat auttavat halutun tunteen luomista. Tätä kautta meidän on helpompi myös päästä haluttuun toimintaan, kuten lähteä lenkille tai olemaan rauhallisempi lapsen uhmakohtauksen keskellä.

Lähde: Tossavainen, Aleksi – Peltonen, Antti: Psyykkinen valmennus. Fitra 2020.

Kuva: Ellinoora Isonahae

Positiivinen kierre

Jos haluat parantaa maailmaa, aloita petaamalla sänkysi. On tärkeää, että heti aamusta saamme edes pieniä onnistumisen kokemuksia, sillä ne vaikuttavat merkittävästi koko päivään. Kun päivä lähtee käyntiin hyvällä fiiliksellä, on todennäköistä, että päivä myös jatkuu niin. Siksi olen itse pyrkinyt saamaan aamuihini positiivista kierrettä luovia rutiineja, kuten sängyn petaaminen, ravitseva aamupala ja aamulenkki sen jälkeen, kun esikoinen on viety päiväkotiin.
Mieti, millaisia rutiineja itse voisit luoda aamuihisi? Miten päiväsi lähtisi käyntiin mahdollisimman hyvin kuitenkin niin, että rutiineja on helppo toistaa päivästä toiseen myös lasten kanssa? Rutiineja voi olla useampia, mutta tärkeää on, että saat niistä onnistumisen kokemuksia sekä hyvää mieltä ja ne on tarpeeksi helppoja toteuttaa.
Positiivinen kierre on mahdollista saada käyntiin myös myöhemmin, mutta jos päivä ehtii alkaa huonoilla fiiliksillä, on sen luominen hankalampaa. Aamuisin meillä on vielä enemmän energiaa tehdä hyviä valintoja, mutta illemmalla kun iso osa päivän energiavarastoista on jo käytetty, on hyvien valintojen tekeminen vaikeampaa. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei aamun haasteiden tarvitse antaa pilata koko päivää, eli positiivinen ajattelu on niissäkin tilanteissa paikallaan. Harjoitus tekee mestarin!

Isona tekijänä tässäkin on tietysti omat voimavarat. Jotta omaa asennetta jaksaa työstää, on ensin huolehdittava, että saa levättyä tarpeeksi ja tehtyä itselle mielekkäitä asioita. Väsyneenä asioita voi olla hankalampaa lähteä muuttamaan, vaikka toki sekä asenne että voimavarat kulkevat osittain käsi kädessä ja optimismi saa ihmisen tekemään parempia valintoja, jotka lisäävät voimavaroja entisestään.
On myös hyvä oppia tunnistamaan omia tarpeita, sillä usein huonolle fiilikselle on jokin muu syy kuin oma asenne. Tällöin on hyvä huomata mitä sillä hetkellä kaipaa; hetki omassa rauhassa, pienet päiväunet, kevyt ulkoilu tai halaus voivat helpottaa omaa oloa.

Lue myös: 5 keinoa, miten löytää motivaatiota liikkumiseen

<3: Amanda